โครงงานเครื่องเตือนน้ำล้นจากวัสดุเหลือใช้

โครงงานเครื่องเตือนน้ำล้นจากวัสดุเหลือใช้

ที่มาและความสำคัญ
ภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)หรือ มีเทน (CH4) จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลกซึ่งก๊าซเหล่านี้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งจะไม่สามารถสะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก(ที่ใช้ปลูกพืช)จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Greenhouse Effect) การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนนั้นเองเช่นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่รู้คุณค่าทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากจุดเล็กที่เราไม่ได้ใส่ใจ จนทำให้กลายเป็นเรื่องระดับโลกที่ทุกคนต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนจึงจะสำเร็จ
เนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านน้ำเสียและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน ได้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคนในสังคมเป็นอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งมีสาเหตุหลักของปัญหามาจากการขาดความร่วมมือ และขาดจิตสำนึกที่ดี ต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้อย่างต่อเนื่องในขณะดำเนินกิจกรรมชำระล้างต่างๆ

ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตดังนั้น ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำจากดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและทดลองในโครงงานเรื่อง เครื่องเตือนน้ำล้นจากวัสดุเหลือใช้ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเตือนน้ำล้นจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเตือนน้ำที่ล้นจากภาชนะในครัวเรือน และประหยัดทรัพยากรน้ำที่สูญเสียไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s